საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

სააგენტოს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49­-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის შესაბამისად, 10 დეკემბრის ანგარიში წარედგინა საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, საქართველოს პრემიერ მინისტრს და  გამოქვეყნებული იქნა სსიპ ,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს” ვებ-გვერდზე:

2023-წლის-10-დეკემბრის-ანგარიში-საქართველოს-პრეზიდენტს

2023-წლის-10-დეკემბრის-ანგარიში-საქართველოს-პარლამენტის-თავჯდომარეს

2023-წლის-10-დეკემბრის-ანგარიში-საქართველოს-პრემიერ-მინისტრს

2022 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში საქართველოს პრეზიდენტს

2022 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში საქართველოს პარლამენტის თავჯდომარეს

2022 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში საქართველოს პრემიერ მინისტრს

2021 წლის 10დეკემბრის ანგარიში საქართველოს პრეზიდენტს

2021 წლის 10დეკემბრის ანგარიში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს

2021 წლის 10დეკემბრის ანგარიში საქართველოს პრემიერ მინისტრს

2020 წლის 10დეკემბრის ანგარიში საქართველოს პრეზიდენტს

2020 წლის 10დეკემბრის ანგარიში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს

2020 წლის 10დეკემბრის ანგარიში საქართველოს პრემიერ მინისტრს

2019 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში

2018 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში

2017 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში საქართველოს პრეზიდენტს

2017 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს

2017 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში საქართველოს პრემიერ – მინისტრს

2015-წლის-10-დეკემბრის-ანგარიში-საქართველოს-პრეზიდენტს

2015-წლის-10-დეკემბრის-ანგარიში-საქართველოს-პარლამენტის-თავმჯდომარეს

2015 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში საქართველოს პრემიერ – მინისტრს

2014-წლის-10-დეკემბრის-ანგარიში-საქართველოს-პრეზიდენტს

2014-წლის-10-დეკემბრის-ანგარიში-საქართველოს-პარლამენტის-თავმჯდომარეს

2014 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში საქართველოს პრემიერ – მინისტრს

2013-წლის-10-დეკემბრის-ანგარიში-საქართველოს-პრეზიდენტს

2013-წლის-10-დეკემბრის-ანგარიში-საქართველოს-პრემიერ-მინისტრს

2013-წლის-10-დეკემბრის-ანგარიში-საქართველოს-პარლამენტის-თავმჯდომარეს