მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

სააგენტოს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49­-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის შესაბამისად, 10 დეკემბრის ანგარიში წარედგინა საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, საქართველოს პრემიერ მინისტრს და  გამოქვეყნებული იქნა სსიპ ,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს” ვებ-გვერდზე:

2018-წლის-10-დეკემბრის-ანგარიში

2017 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში საქართველოს პრეზიდენტს

2017 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს

2017 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში საქართველოს პრემიერ – მინისტრს

2015-წლის-10-დეკემბრის-ანგარიში-საქართველოს-პრეზიდენტს

2015-წლის-10-დეკემბრის-ანგარიში-საქართველოს-პარლამენტის-თავმჯდომარეს

2015 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში საქართველოს პრემიერ – მინისტრს

2014-წლის-10-დეკემბრის-ანგარიში-საქართველოს-პრეზიდენტს

2014-წლის-10-დეკემბრის-ანგარიში-საქართველოს-პარლამენტის-თავმჯდომარეს

2014 წლის 10 დეკემბრის ანგარიში საქართველოს პრემიერ – მინისტრს

2013-წლის-10-დეკემბრის-ანგარიში-საქართველოს-პრეზიდენტს

2013-წლის-10-დეკემბრის-ანგარიში-საქართველოს-პრემიერ-მინისტრს

2013-წლის-10-დეკემბრის-ანგარიში-საქართველოს-პარლამენტის-თავმჯდომარეს