მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

სიახლეების კალენდარი

დირექტორი

სახელი, გვარი:  ზვიად როსტომაშვილი

დაბადების თარიღი: 01.09.1973  წელი

დაბადების ადგილი: ქ. თბილისი

ელ ფოსტა: zrostomashvili@gmail.com

 

 განათლება

1990 -1995 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფუნდამენტალურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი, გამოყენებითი მათემატიკის სპეციალობით;

1996 -1999  – სახელმწიფო ტექნიკური კოლეჯი – იურისტი;

1995 -1998  – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ასპირანტურა;

2001 –  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, აკადემიური დოქტორი;

პროფესიული გამოცდილება

2017  წლიდან დღემდე – სსიპ საგანმნათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს დირექტორი.

2017 – 2017  „ყაზტრანსგაზ-თბილისის“  გენერალური დირექტორის მოადგილე.

2016 – 2016  „ყაზტრანსგაზ-თბილისის“ ტექნიკური დირექტორი.

2013 – 2016  საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე.

2012 – 2013   არასამთავრობო ორგანიზაცია „ვაცლავ ჰაველის თავისუფლების ინიციატივა“ –  თავმჯდომარე;

2008 – 2012  საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წყალმომარაგების დეპარტამენტის უფროსი

2009 – 2012  საერთაშორისო წყლის ასოციაციის“- ასოცირებული წევრი;

 

2006 – 2008   საქართველოს გაზისა და ნავთობის კორპორაციის კომერციული დეპარტამენტის ექსპერტი.

2005 – 2006  საქართველოს ნავთობის საერთაშორისო კორპორაციის სტრატეგიული ექსპერტი.

2004 – 2005  რეგიონალური განვითარების სააგენტოს სტრატეგიული ექსპერტი.

2004 – 2005  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო და დისტანციური სწავლების  ცენტრის დირექტორი.

2004 – 2005 ქალაქ  თბილისის მერია, ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი.

2003 – 2003  ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტი; დონორ ქვეყნებთან და ორგანიზაციებთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი.

2002  – 2003  UNICONSULT – HPTI – TRANSPETROL/პროექტი „ნავთობის ლოჯისტიკური ცენტრი“ –  სათაო ოფისის მენეჯერი.

2000  – 2002  DORNIER SUSTEM CONSULTING/WB PROJECT/პროექტი „საქართველოს ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სამინისტროს რესტრუქტურიზება“ –  პროექტის დირექტორის თანაშემწე, ოფისის მენეჯერი.

1998 – 1999  Polzug – AXIS – HPTI CONSORIUM/TRASECA TACIS/პროექტი „ინტერმოდალური გადაზიდვების“ ექსპერტი.

1998  – 1998  GIBB-CIE CONSORTIUM/ TACIS TRACECA/პროექტი „საქართველოს და აზერბაიჯანის რკინიგზის რესტრუქტურიზება“. ექსპერტი/წარმომადგენელი კავკასიის ქვეყნებში.

1997 – 1998  ქონების მართვის სამინისტროს ანალიზისა და პროგნოზის განყოფილების უფროსი.

1996 – 1998  SISIE/CALBERSON/SYSTRE CONSORTIUM/TACIS TRACECA პროექტი  „რკინიგზის ტარიფები და განრიგის სტრუქტურა“ – ექსპერტი.

1996 – 1996  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო ლაბორატორიის უფროს მეცნიერ თანამშრომელი.

1995 – 1996  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების ცენტრის უმცროს მეცნიერ თანამშრომელი.

1994 – 1995  საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის წარმომადგენელი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.

 

სერტიფიკატები:

1999 –  HPTI ჰამბურგი, გერმანია – ინტერმოდალური სატრანსპორტო ოპერაციების ბიზნეს დაგეგმარება და მარკეტინგი.

2005  –  ICI ჟენევა, შვეიცარია –  საექსპორტო პროდუქტის ხარისხი.

2009 – USAID, საქართველო, თბილისი – მენეჯერული პრობლემის გადაჭრის და გადაწყვეტილების მიღების მეთოდები.

11 სამეცნიერო ნაშრომი და სტატია მეცნიერებათა აკადემიისა და პერიოდულ გამოცემებში.

 

ენები:

ქართული –  მშობლიური

რუსული – თავისუფლად

ინგლისური – კარგად

გერმანული – საშუალო

 

 

ბოლო სიახლეები