მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

სიახლეების კალენდარი

მოადგილეები

დირექტორის პირველი მოადგილე

სახელი, გვარი:  გიორგი შალუტაშვილი

დაბადების თარიღი: 26.11.1970  წელი

ელ-ფოსტა:  Gshalutashvili@esida.ge

 

პროფესიული გამოცდილება

15.08.2013  წლიდან დღემდე – სსიპ საგანმნათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს დირექტორის პირველი მოადგილე.

2013/მარტი – 2013/აგვისტო – საქართველოს მთავარი პროკურატურა, სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს უფროსი პროკურორი.

2012/ნოემბერი – 2013/მარტი – საქართველოს მთავარი პროკურატურა, ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს უფროსი.

2012/ივლისი – 2012/ნოემბერი –  სს ,,თელასი“-ს დანაკარგების ანალიზის განყოფილების ხელმძღვანელი.

2010/ივნისი – 2011/სექტემბერი – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა მთავარი სამმართველოს პირველი სამმართველოს უფროსი.

2009/ივლისი – 2010/ივნისი – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის, გურიის და ქვემო სვანეთის სამმართველოს უფროსის მოადგილე.

2009/თებერვალი – 2009/ივლისი – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსი გამომძიებელი.

2007/ივნისი – 2009/თებერვალი – შპს ,,გეომაგინვესტპრომი“-ს მთავარი იურისტი.

2005/მაისი – 2007/ივნისი – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიციის თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსი გამომძიებელი.

2004/მარტი – 2005/მაისი – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიციის ოპერატიული თანამშრომელი.

2001/მაისი – 2004/მარტი – საქართველოს შსს საგამოძიებო დეპარტამენტის (ცენტრალური აპარატი) კორუფციული და ეკონომიკური ხაზით გამოვლენილ დანაშაულთა გამოძიების განყოფილების განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა უფროსი გამომძიებელი.

1994/ოქტომბერი – 2001/მაისი – საქართველოს შსს საგამოძიებო დეპარტამენტის ქ.თბილისის მთავარი სამმართველოს კორუფციისა და ეკონომიკური დანაშაულის, ყალბი ფულისა და ფასიანი ქაღალდების დამზადება – გასაღების ხაზით გამოვლენილ დანაშაულთა გამოძიების ჯგუფის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა უფროსი გამომძიებელი.

1994/იანვარი – 1994/სექტემბერი – საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ქ.თბილისის განყოფილების გამომძიებელი.

განათლება

1988 -1993 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.

ჯილდო/წახალისება

,,მადლობის“ გამოცხადება – 10.11.2000წ, 08.11.2001წ, 04.04.2003წ, 09.06.2003 წ, 10.11.2003წ, 16.12.2004 წ, 26.01.2005 წ, 30.12.2005 წ, 05.01.2006 წ, 27.01.2006 წ, 28.12.2006 წ, 30.05.2013 წ.

სახელმწიფო სპეციალური წოდება ,,ვიცე-პოლკოვნიკი“ – ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 25 თებერვლის  ბრძანება.

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები

Microsoft Office Word

Microsoft Office Outlook

Microsoft Office Excel

ბოლო სიახლეები