მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

სიახლეების კალენდარი

მოადგილეები

დირექტორის პირველი მოადგილე

სახელი, გვარი:  გიორგი შალუტაშვილი

დაბადების თარიღი: 26.11.1970  წელი

ელფოსტა:  Gshalutashvili@esida.ge

 

 განათლება

1988 – 1993 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, იურისტი – მაგისტრთან გათანაბრებული.

სამუშაო გამოცდილება

15.08.2013  წლიდან დღემდე – სსიპ საგანმნათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს დირექტორის პირველი მოადგილე.

2013/მარტი – 2013/აგვისტო – საქართველოს მთავარი პროკურატურა, სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს უფროსი პროკურორი.

2012/ნოემბერი – 2013/მარტი – საქართველოს მთავარი პროკურატურა, ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველოს უფროსი.

2012/ივლისი – 2012/ნოემბერი –  სს ,,თელასი“-ს დანაკარგების ანალიზის განყოფილების ხელმძღვანელი.

2010/ივნისი – 2011/სექტემბერი – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა მთავარი სამმართველოს პირველი სამმართველოს უფროსი.

2009/ივლისი – 2010/ივნისი – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის, გურიის და ქვემო სვანეთის სამმართველოს უფროსის მოადგილე.

2009/თებერვალი – 2009/ივლისი – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსი გამომძიებელი.

2007/ივნისი – 2009/თებერვალი – შპს ,,გეომაგინვესტპრომი“-ს მთავარი იურისტი.

2005/მაისი – 2007/ივნისი – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიციის თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსი გამომძიებელი.

2004/მარტი – 2005/მაისი – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიციის ოპერატიული თანამშრომელი.

2001/მაისი – 2004/მარტი – საქართველოს შსს საგამოძიებო დეპარტამენტის (ცენტრალური აპარატი) კორუფციული და ეკონომიკური ხაზით გამოვლენილ დანაშაულთა გამოძიების განყოფილების განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა უფროსი გამომძიებელი.

1994/ოქტომბერი – 2001/მაისი – საქართველოს შსს საგამოძიებო დეპარტამენტის ქ.თბილისის მთავარი სამმართველოს კორუფციისა და ეკონომიკური დანაშაულის, ყალბი ფულისა და ფასიანი ქაღალდების დამზადება – გასაღების ხაზით გამოვლენილ დანაშაულთა გამოძიების ჯგუფის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა უფროსი გამომძიებელი.

1994/იანვარი – 1994/სექტემბერი – საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ქ.თბილისის განყოფილების გამომძიებელი.

დირექტორის  მოადგილე

სახელი, გვარი:  მამია მორალიშვილი

დაბადების თარიღი: 01.07.1974 წელი

ელფოსტა:  mammoral@yahoo.com

განათლება

1992 – 1997 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ს ეკონომიკური ფაკულტეტი. ფინანსები და კრედიტი –  მაგისტრთან გათანაბრებული.

სამუშაო გამოცდილება

22.08.2017   დღემდე – სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს  დირექტორის მოადგილე.

2017/ივლისი – 2017/აგვისტო –   სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს კონსულტანტი საფინანსო და შესყიდვების მიმართულებით.

2017/აპრილი – 2017/ივლისის –  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი.

2016/ივლისი – 2017/აპრილი –  შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის  საბაგიროს განვითარების ჯგუფის ფინანსური მენეჯერი.

2014/დეკემბერი – 2016/აპრილი – სსიპ ტექნოლოგიური განვითარების ფონდის ეკონომიკური სამსახურის უფროსი.

2014/ივლისი – 2014/დეკემბერი – შპს „ჯი-ერ-ემ“-ს ფინანსური დირექტორი.

2009/თებერვალი – 2014/ივლისის – ფინანსური დირექტორი შპს „ბიარ მასტერი“-ს ფინანსური დირექტორი.

2008/თებერვალი – 2010/მარტი – შპს „მულტი ფუდი“-ს ფინანსური დირექტორი.

2005/სექტემბერი – 2008/თებერვალი –  საქართველოს ეროვნული ბანკის ქუთაისის ფილიალის მთავარი ბუღალტერი.

2002/ნოემბერი – 2005/ოქტომბერი – საქართველოს ეროვნული ბანკის ქუთაისის ფილიალის უფროსი ბუღალტერი.

2000/აგვისტო – 2002/ნოემბერი  –  საქართველოს ეროვნული ბანკის ქუთაისის ფილიალის ბუღალტერი.

1999/ივლისი – 2000/აგვისტო –  საქართველოს ეროვნული ბანკის ქუთაისის განყოფილების უფროსი ბუღალტერი.

1996/ივლისი – 1999/ივლისი – საქართველოს ეროვნული ბანკის ქუთაისის განყოფილების უფროსი ეკონომისტი.

1995/მაისი – 1996/ივლისი – საქართველოს ეროვნული ბანკის ქუთაისის განყოფილების ეკონომისტი.

ბოლო სიახლეები