მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

სააგენტოში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები (მხოლოდ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა), კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოში დასაქმების მსურველებმა ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, განაცხადი უნდა  წარადგინონ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე ( www.hr.gov.ge )

კონკურსის პროცედურებსა და შედეგებთან დაკავშირებული პრეტენზიებით დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიმართონ საპრეტენზიო კომისიას (საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის N204 დადგენილების შესაბამისად).

 

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2018 წლის 05 აპრილს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. ფინანსური რესურსების მართვისა და დაგეგმვის სამსახური – სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (შესყიდვები) ( 1 ვაკანსია).

კონკურსის შედეგები აპრილის მდგომარეობით

 

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2018 წლის 14 მაისს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. ფინანსური რესურსების მართვისა და დაგეგმვის სამსახური – სამსახურის უფროსი (1ვაკანსია)

კონკურსის შედეგები მაისის მდგომარეობით

 

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2017 წლის 18 იანვარს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. საგანმანათლებლო დაწესებულებების მატერიალური უზრუნველყოფის სამსახური –  სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ( 1 ვაკანსია);
 2. ადმინისტრაცია – სამსახურის უფროსი  (1 ვაკანსია);
 3. ადმინისტრაცია – სამსახურის იურისტი  (1 ვაკანსია);

კონკურსის შედეგები იანვრის მდგომარეობით

 

 სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2017 წლის 10 მარტს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. ადმინისტრაცია –  სამსახურის მთავარი სპციალისტი (საქმისწარმოება) (1 ვაკანსია).

კონკურსის შედეგები მარტის მდგომარეობით

 

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2017 წლის 21 აპრილის ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. ფინანსური რესურსების მართვისა და დაგეგმვის სამსახური – სამსახურის უფროსის მოადგილე (მთავარი ბუღალტერი) ( 1 ვაკანსია).

კონკურსის შედეგები აპრილის მდგომარეობით

 

 სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2017 წლის 06 ივლისს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1.   დირექტორის მოადგილე  (1 ვაკანსია);
 2. ფინანსური რესურსების მართვისა და დაგეგმვის სამსახური – სამსახურის  უფროსი (1 ვაკანსია);
 3.  ადმინისტრაცია –  სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (ადამიანური რესურსები) (1 ვაკანსია).

კონკურსის შედეგები ივლისის მდგომარეობით

 

 სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2017 წლის 12 ივლისს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1.  დირექტორის მოადგილე (1 ვაკანსია).

კონკურსის შედეგები ივლისის მდგომარეობით

 

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2017 წლის 08 აგვისტოს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

კონკურსის შედეგები აგვისტოს მდგომარეობით

 

 

2015 წელი

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2015 წლის 29 იანვარს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

1. ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური – უფროსი (1 ვაკანსია);

2. იურიდიული სამსახური – მთავარი სპეციალისტი (1 ვაკანსია);

3. არქიტექტურის სამსახური – ინჟინერი (1 ვაკანსია);

4. არქიტექტურის სამსახური – კონსტრუქტორი (1 ვაკანსია);

5. არქიტექტურის სამსახური – არქიტექტორი (3 ვაკანსია);

სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოში არსებული ვაკანტური თანამდებობების ჩამონათვალი:

2015-წლის-იანვრის-მდგომარეობით

2015-წლის-თებერვლის-მდგომარეობით

სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს კონკურსის შედეგები (კონკურში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა):

2015-წლის-თებერვალი-მარტის-მდგომარეობით

2014 წელი

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2014 წლის 28-29 ივლისს ვებ -გვერდებზე www.hr.gov.ge,  www.jobs.ge და www.hr.ge გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო და შტატგარეშე თანამდებობათა დასაკავებლად.

საშტატო თანამდებობები:

1. ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი (1 ვაკანსია);

2. ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (1 ვაკანსია);

3. სამშენებლო სამსახურის მენეჯერი (1 ვაკანსია);

4. არქიტექტურის სამსახურის უფროსის მოადგილე (1 ვაკანსია);

5. არქიტექტურის სამსახურის ინჟინერი (2 ვაკანსია);

შტატგარეშე თანამდებობები:

1. არქიტექტურის სამსახურის არქიტექტორი (8 ვაკანსია);

2. არქიტექტურის სამსახურის კონსტრუქტორი (2 ვაკანსია);

3. არქიტექტურის სამსახურის ხარჯთაღმრიცხველი (1 ვაკანსია);

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოში არსებული ვაკანტური თანამდებობების ჩამონათვალი:

2014-წლის-ივლისის-მდგომარეობით

2014-წლის-ივნისის-მდგომარეობით

2014-წლის-მაისის-მდგომარეობით

2014-წლის-აპრილის-მდგომარეობით

2014-წლის-მარტის-მდგომარეობით

2014-წლის-თებერვლის-მდგომარეობით

2014-წლის-იანვრის-მდგომარეობით

 სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს კონკურსის შედეგები (კონკურში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა):

2014-წლის-ივნისის-მდგომარეობით

2014-წლის-აპრილის-მდგომარეობით

2013 წელი

სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოში ამ ეტაპზე ვაკანტური თანამდებობები არ არის.