საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

სააგენტოში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები (მხოლოდ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა), კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოში დასაქმების მსურველებმა ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, განაცხადი უნდა  წარადგინონ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე ( www.hr.gov.ge )

კონკურსის პროცედურებსა და შედეგებთან დაკავშირებული პრეტენზიებით დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიმართონ საპრეტენზიო კომისიას (საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის N204 დადგენილების შესაბამისად).

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2024 წლის  21 მარტს  ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. დირექტორის მოადგილე (1 ვაკანსია)

კონურსის შედეგები მარტის მდგომარეობით

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2023 წლის  27 თებერვალს  ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. ადმინისტრაციია – მთავარი სპეციალისტი (1 ვაკანსია)
 2. ადმინისტრაცია – იურისტი (1 ვაკანსია)

კონკურსის შედეგები თებერვლის მდგომარეობით1

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2023 წლის  24 თებერვალს  ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. პროექტების მართვისა და ზედამხედველობის სამსახური – სამსახურის უფროსი (1 ვაკანსია)

კონკურსის შედეგები თებერვლის მდგომარეობით

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2022 წლის  17 აგვისტოს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

კონკურსის-შედეგები-აგვისტოს-მდგომარეობით 

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2022 წლის  10 ივნისს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

ეკონომიკური სამსახური – სამსახურის უფროსი (1 ვაკანსია)

კონკურსის-შედეგები-ივნისის-მდგომარეობით

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2022 წლის  07 ივნისს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

კონკურსის-შედეგები-ივნისის-მდგომარეობით 1

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2022 წლის  01 აპრილს  ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. ფინანსური რესურსების მართვისა და შესყიდვების სამსახური – დირექტორის მოადგილე  (1 ვაკანსია);
 2. სამშენებლო სამსახური – პროექტის კოორდინატორი (1 ვაკანსია)

კონკურსის-შედეგები-აპრილის-მდგომარეობით

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2021 წელს    ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად

კონკურსის შედეგები 2021 წლის მდგომარეობით

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2020 წელს    ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად

კონკურსის-შედეგები-2020-წლის-მდგომარეობით

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2019 წელს    ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

კონკურსის-შედეგები-2019-წლის-მდგომარეობით

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2018 წლის  07 დეკემბერს  ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. კანცელარია – კანცელარიის უფროსი (1 ვაკანსია).

კონკურსის-შედეგები-დეკემბრის-მდგომარეობით

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2018 წლის 27  აგვისტოს  ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. ფინანსური რესურსების მართვისა და დაგეგმვის სამსახური – სამსახურის უფროსი ( 1 ვაკანსია)

კონკურსის-შედეგები-აგვისტოს-მდგომარეობით

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2018 წლის 05 აპრილს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. ფინანსური რესურსების მართვისა და დაგეგმვის სამსახური – სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (შესყიდვები) ( 1 ვაკანსია).

კონკურსის შედეგები აპრილის მდგომარეობით

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2018 წლის 14 მაისს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. ფინანსური რესურსების მართვისა და დაგეგმვის სამსახური – სამსახურის უფროსი (1ვაკანსია)

კონკურსის შედეგები მაისის მდგომარეობით

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2017 წლის 18 იანვარს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. საგანმანათლებლო დაწესებულებების მატერიალური უზრუნველყოფის სამსახური –  სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ( 1 ვაკანსია);
 2. ადმინისტრაცია – სამსახურის უფროსი  (1 ვაკანსია);
 3. ადმინისტრაცია – სამსახურის იურისტი  (1 ვაკანსია);

კონკურსის შედეგები იანვრის მდგომარეობით

 სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2017 წლის 10 მარტს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. ადმინისტრაცია –  სამსახურის მთავარი სპციალისტი (საქმისწარმოება) (1 ვაკანსია).

კონკურსის შედეგები მარტის მდგომარეობით

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2017 წლის 21 აპრილის ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. ფინანსური რესურსების მართვისა და დაგეგმვის სამსახური – სამსახურის უფროსის მოადგილე (მთავარი ბუღალტერი) ( 1 ვაკანსია).

კონკურსის შედეგები აპრილის მდგომარეობით

 სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2017 წლის 06 ივლისს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1.   დირექტორის მოადგილე  (1 ვაკანსია);
 2. ფინანსური რესურსების მართვისა და დაგეგმვის სამსახური – სამსახურის  უფროსი (1 ვაკანსია);
 3.  ადმინისტრაცია –  სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (ადამიანური რესურსები) (1 ვაკანსია).

კონკურსის შედეგები ივლისის მდგომარეობით

 სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2017 წლის 12 ივლისს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1.  დირექტორის მოადგილე (1 ვაკანსია).

კონკურსის შედეგები ივლისის მდგომარეობით

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2017 წლის 08 აგვისტოს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

კონკურსის შედეგები აგვისტოს მდგომარეობით

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2016 წლის 17 მაისს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. ადმინისტრაცია – სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (ცხელი ხაზი) (1 ვაკანსია);
 2. საგანმანათლებლო დაწესებულების მატერიალური უზრუნველყოფის სამსახური – სამსახურის სპეციალისტი (2 ვაკანსია);

კონკურსის შედეგები მაისის მდგომარეობით

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2016 წლის 06 ივლისის ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. საგანმანათლებლო დაწესებულების მატერიალური უზრუნველყოფის სამსახური – სამსახურის უფროსი  (1 ვაკანსია);
 2. ადმინისტრაცია – სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (საინფორმაციო ტექნოლოგიები) (1 ვაკანსია).

კონკურსის შედეგები ივლისის მდგომარეობით

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2016 წლის 13 მაისს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახური – სამსახურის უფროსი (1 ვაკანსია);
 2. სამშენებლო-საპროექტო სამსახური – სამსახურის არქიტექტორი (1 ვაკანსია);
 3. ფინანსური რესურსების მართვისა და დაგეგმვის სამსახური – სამსახურის მთავარი სპეციალისტ (შესყიდვები) (1 ვაკანსია);
 4. საგანმანათლებლო დაწესებულების მატერიალური უზრუნველყოფის სამსახური – სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (1 ვაკანსია);
 5. შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახური – სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (1 ვაკანსია).

კონკურსის შედეგები მაისის მდგომარეობით

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2016 წლის 22 აპრილს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. შიდა აუდიტისა და და მონიტორინგის სამსახური – სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (1 ვაკანსია).

კონკურსის შედეგები აპრილის მდგომარეობით

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2016 წლის 26 აპრილს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. სამშენებლო-საპროექტო სამსახური – სამსახურის უფროსი (1 ვაკანსია);
 2. ფინანსური რესურსების მართვისა და დაგეგმვის სამსახური – სამსახურის უფროსი (1 ვაკანსია);
 3. ფინანსური რესურსების მართვისა და დაგეგმვის სამსახური – სამსახურის უფროსი მოადგილე (შესყიდვები)  (1 ვაკანსია);
 4. ადმინისტრაცია – სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (საზოგადოებასთნ ურთიერთობა) (1 ვაკანსია).

კონკურსის შედეგები აპრილის მდგომარეობით

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2015 წლის 10 სექტემბერს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. სამშენებლო სამსახური – სამსახურის მენეჯერი (1ვაკანსია).

კონკურსის შედეგები სექტემბრის მდგომარეობით

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2015 წლის 19 აგვისტოს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. არქიტექტურის სამსახური – სამსახურის ინჟინერი (1 ვაკანსია);
 2. სამშენებლო სამსახური – სამსახურის ელექტრობის სპეციალისტი (შტატგარეშე) (1 ვაკანსია);
 3. სამშენებლო სამსახური – სამსახურის წყალსადენ-კანალიზაციის, წყალსარინების, წყალარინების სპეციალისტი (შტატგარეშე) (1 ვაკანსია);
 4. არქიტექტურის სამსახური – სამსახურის არქიტექტორი (შტატგარეშე) (5 ვაკანსია);
 5. არქიტექტურის სამსახური – სამსახურის კონსტრუქტორი (შტატგარეშე) (2 ვაკანსია).

კონკურსის შედეგები აგვისტოს მდგომარეობით

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2015 წლის 16 მარტს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. შესყიდვების სამსახური – სამსახურის ხარჯთაღმრიცხველი (შტატგარეშე) (2 ვაკანსია).

კონკურსის შედეგები მარტის მდგომარეობით

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2015 წლის 29 იანვარს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

1. ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვისა და დაგეგმვის  სამსახური – სამსახურის უფროსი (1 ვაკანსია);

2. იურიდიული სამსახური –  სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (1 ვაკანსია);

3. არქიტექტურის სამსახური – სამსახურის ინჟინერი (1 ვაკანსია);

4. არქიტექტურის სამსახური – სამსახურის კონსტრუქტორი (1 ვაკანსია);

5. არქიტექტურის სამსახური – სამსახურის არქიტექტორი (3 ვაკანსია);

კონკურსის შედეგები იანვრის მდგომარეობით

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2014 წლის 28 ივლისს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. არქიტექტურის სამსახური – სამსახურის უფროსის მოადგილე (1ვაკანსია);
 2. არქიტექტურის სამსახური – სამსახურის კონსტრუქტორი (შტატგარეშე) (2 ვაკანსია);
 3. არქიტექტურის სამსახური – სამსახურის არქიტექტორი (შტატგარეშე) (8 ვაკანსია)

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2014 წლის 10 ივნისს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. არქიტექტურის სამსახური – სამსახურის ინჟინერი (2 ვაკანსია)

კონკურსის შედეგები ივნისის მდგომარეობით

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2014 წლის 30 აპრილს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. იურიდიული სამსახური – სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (1 ვაკანსია)

კონკურსის შედეგები აპრილის მდგომარეობით2

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2014 წლის 07 აპრილს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. არქიტექტურის სამსახური – სამსახურის კონსტრუქტორი (2 ვაკანსია).

კონკურსის შედეგები აპრილის მდგომარეობით1

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2014 წლის 01 აპრილს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. არქიტექტურის სამსახურის – სამსახურის არქიტექტორი (6 ვაკანსია);
 2. არქიტექტურის სამსახურის – სამსახურის ხარჯთაღმრიცხველი (1 ვაკანსია);
 3. არქიტექტურის სამსახურის – სამსახურის უფოსის მოადგილე  (1 ვაკანსია);

კონკურსის შედეგები აპრილის მდგომარეობით

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2014 წლის 25 მარტს  ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. იურიდიული სამსახური – სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (1 ვაკანსია).

კონკურსის შედეგები მარტის მდგომარეობით3

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2014 წლის 19 მარტს  ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. სამშენებლო სამსახური – სამსახურის უფროსის მოადგილე (1 ვაკანსია);
 2. სამშენებლო სამსახური – სამსახურის მენეჯერი ( 11 ვაკანსია).

კონკურსის შედეგები მარტის მდგომარეობით2

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2014 წლის 13 მარტს  ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. შესყიდვების სამსახური – სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ( 3 ვაკანსია).

კონკურსის შედეგები მარტის მდგომარეობით1

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2014 წლის 10 მარტს  ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. დაგეგმვისა და ანალიტიკის სამსახური – სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (2ვაკანსია);
 2. დაგეგმვისა და ანალიტიკის სამსახური – სამსახურის ანალიტიკოსი (1 ვაკანსია);
 3. დაგეგმვისა და ანალიტიკის სამსახური – სამსახურის უფროსი (1 ვაკანსია);
 4. მონიტორინგის სამსახური – სამსახურის მენეჯერი (1 ვაკანსია);
 5. მონიტორინგის სამსახური – სამსახურისუფროსი  მენეჯერი (1 ვაკანსია);
 6. მონიტორინგის სამსახური – სამსახურის უფროსი (1 ვაკანსია)

კონკურსის შედეგები მარტის მდგომარეობით

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2014 წლის 28 თებერვალს  ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. სამშენებლო სამსახური – სამსახურის ტექნიკური ზედამხედველი (შტატგარეშე) (1 ვაკანსია).

კონკურსის შედეგები თებერვლის მდგომარეობით1

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2014 წლის 06 თებერვალს  ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

 1. სამეურნეო – სპეციალისტი (შტატგარეშე) (1 ვაკანსია);
 2. მართვა/მენეჯმენტი – ჯგუფის ხელმძღვანელი (შტატგარეშე) (1 ვაკანსია).

კონკურსის შედეგები თებერვლის მდგომარეობით

2013 წელი

სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოში ამ ეტაპზე ვაკანტური თანამდებობები არ არის.