მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

ქალაქ კასპში პროფესიული სასწავლებელი აშენდება

ქალაქ კასპში 200 სტუდენტზე გათვლილი, სრულად ადაპტირებული პროფესიული სასწავლებელი აშენდება. სამშენებლო სამუშაოებს განახორციელებს შპს „თბილი სახლი“, რომელიც სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ -ს მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანიაა. აღნიშნული პროექტის სახელშეკრულებო ღირებულება 3 893 624 ლარია. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ძველი შენობის დემონტაჟი. პროფესიული სასწავლებლის სადემონტაჟო-სამშენებლო სამუშაოები ხელშეკრულების თანახმად დაიწყო მიმდინარე წლის 29 მაისს და დასრულდება 2019 წლის 28 ივნისს.