მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი სარეაბილტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ მიმდინარე  წლის  23  იანვარს  გამოაცხადა  ელექტრონული   ტენდერი (NAT190001478)           ქ. თბილისის N45-ე და  N130-ე საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე.  შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება განისაზღვრება  997 690.00 ლარით.

წინადადებების მიღება იწყება 2019 წლის 08  თებერვალს  და მთავრდება 2019 წლის 13 თებერვალს  12:00 საათზე.  დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ დაწვრილებითი ინფორმაცია მიიღონ სახელმწიფო შესყიდვების ვებ-გვერდზე- http://procurement.gov.ge/