მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

საქართველოს საგანმანათლებლო რესურსცენტრებს კომპიუტერები გადაეცათ

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტომ   საქართველოს 50  საგანმანათლებლო რესურსცენტრს, მათი მოთხოვნის შესაბამისად,  გადასცა  185 ცალი  პერსონალური კომპიუტერი.  აღსანიშნავია, რომ რესურსცენტრებისთვის პერსონალური კომპიუტერების განახლება წლების განმავლობაში არ განხორციელებულა. უახლოეს მომავალში იგეგმება მათთვის ახალი პროექტორების გადაცემა.