საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სააგენტოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია

2023 წელი

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სააგენტოსათვის თანხების გამოყოფა 2023 წლის მეოთხე კვარტალში არ განხორციელებულა

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სააგენტოსათვის თანხების გამოყოფა 2023 წლის მესამე კვარტალში არ განხორციელებულა

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სააგენტოსათვის თანხების გამოყოფა 2023 წლის მეორე კვარტალში არ განხორციელებულა

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სააგენტოსათვის თანხების გამოყოფა 2023 წლის პირველ კვარტალში არ განხორციელებულა

2022 წელი

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სააგენტოსათვის თანხების გამოყოფა არ განხორციელებულა

2021 წელი

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სააგენტოსათვის თანხების გამოყოფა არ განხორციელებულა

2020 წელი

StopCov ფონდი

მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი

2019 წელი

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სააგენტოსათვის თანხების გამოყოფა არ განხორციელებულა

2018 წელი

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სააგენტოსათვის თანხების გამოყოფა არ განხორციელებულა

2017 წელი

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სააგენტოსათვის თანხების გამოყოფა არ განხორციელებულა

2016 წელი

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სააგენტოსათვის თანხების გამოყოფა არ განხორციელებულა