საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სააგენტოსთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ

2022 წელი

საჯარო სკოლის ომსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

2021 წელი

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

2020 წელი

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

2019 წელი

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სააგენტოსთვის თანხების გამოყოფა არ განხორციელებულა

2018 წელი

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სააგენტოსთვის თანხების გამოყოფა არ განხორციელებულა

2017 წელი

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სააგენტოსთვის თანხების გამოყოფა არ განხორციელებულა

2016 წელი

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სააგენტოსთვის თანხების გამოყოფა არ განხორციელებულა