საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში

2023 წელი

2023 წლის lV კვარტალი

2023 წლის lll კვარტალი

2023 წლის Il კვარტალი

2023 წლის I კვარტალი

2022 წელი

2022 წლის IV კვარტალი

2022 წლის III კვარტალი

2022 წლის II კვარტალი

2022 წლის I კვარტალი

2021 წელი

2021 წელი სრულად

2020 წელი

2020 წელი სრულად

2019 წელი

2019 წელი სრულად

2018 წელი

2018 წლის IV კვარტალი

2018 წლის III კვარტალი

2018 წლის II კვარტალი

2018 წლის I კვარტალი

2017 წელი

2017 წლის IV კვარტალი

2017 წლის III კვარტალი

2017 წლის II კვარტალი

2017 წლის I კვარტალი

2015 წელი

2015 წლის I კვარტალი

2014 წელი

2014 წლის III კვარტალი

2014 წლის II კვარტალი

2014 წლის I კვარტალი

2013 წელი

2013 წლის დეკემბრის მდგომარეობით