მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

სააგენტოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში

2015 წელი

ინფორმაცია-2015-წლის-I-კვარტლის-მდგომარეობით-სააგენტოში-დასაქმებულ-პირთა-შესახებ

2014 წელი

ინფორმაცია-2014-წლის-I-კვარტლის-მდგომარეობით-სააგენტოში-დასაქმებულ-პირთა-შესახებ

ინფორმაცია-2014-წლის-II-კვარტლის-მდგომარეობით-სააგენტოში-დასაქმებულ-პირთა-შესახებ

ინფორმაცია-2014-წლის-III-კვარტლის-მდგომარეობით-სააგენტოში-დასაქმებულ-პირთა-შესახებ

ინფორმაცია-2014-წლის-III-კვარტლის-მდგომარეობით-სააგენტოში-დასაქმებულ-პირთა-შესახებ

2013 წელი

ინფორმაცია-2013-წლის-დეკემბრის-მდგომარეობით-სააგენტოში-დასაქმებულ-პირთა-შესახებ