საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

სააგენტოს მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო” ყოველწლიურად შეიმუშავებს ინფრასტრუქტურის განვითარების სამოქმედო გეგმას რომელსაც ამტკიცებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი.

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს ინფრასტრუქტურის განვითარების 2022 წლის სამოქმედო გეგმა ცვლილებებთან ერთად:

სამოქმედო გეგმა-2022

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს ინფრასტრუქტურის განვითარების 2021 წლის სამოქმედო გეგმა ცვლილებებთან ერთად:

სამოქმედო გეგმა-2021

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს ინფრასტრუქტურის განვითარების 2020 წლის სამოქმედო გეგმა ცვლილებებთან ერთად:

სამოქმედო გეგმა – 2020

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს ინფრასტრუქტურის განვითარების 2019 წლის სამოქმედო გეგმა ცვლილებებთან ერთად:

2019-წლის-26-თებერვლის-N221-ბრძანება

2019-წლის-07-ოქტომბრის-N1233-ბრძანება

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს ინფრასტრუქტურის განვითარების 2018 წლის სამოქმედო გეგმა ცვლილებებთან ერთად:

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2018-წლის-21-თებერვლის-N155-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2018-წლის-30-მაისის-N520-ბრძანება

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს ინფრასტრუქტურის განვითარების 2017 წლის სამოქმედო გეგმა ცვლილებებთან ერთად:

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2017-წლის-01-მარტის-N205-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2017-წლის-23-მაისის-N482-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2017-წლის-17-ოქტომბრის-N909-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2017-წლის-27-დეკემბრის-N1223-ბრძანება

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს ინფრასტრუქტურის განვითარების 2016 წლის სამოქმედო გეგმა  ცვლილებებთან ერთად:

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2016-წლის-12-აპრილის-N301-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2016-წლის-11-ნოემბრის-N890-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2016-წლის-30-დეკემბრის-N1015-ბრძანება

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს ინფრასტრუქტურის განვითარების 2015 წლის სამოქმედო გეგმა  ცვლილებებთან ერთად:

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2015-წლის-27-თებერვლის-N130-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2015-წლის-28-აპრილის-N402-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2015-წლის-22-მაისის-N499-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2015-წლის-28-ივლისის-N791-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2015-წლის-22-სექტემბრის-N1056-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2015-წლის-12-ოქტომბრის-N1118-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2015-წლის-12-ოქტომბრის-N1119-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2015-წლის-20-ოქტომბრის-N1128-ბრძანება

სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს  ინფრასტრუქტურის განვითარების 2014 წლის სამოქმედო გეგმა  ცვლილებებთან ერთად:

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2014-წლის-25-მარტის-N365-ბრძანება1

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2014-წლის-10-ივლისის-N719-ბრძანება1

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2014-წლის-31-ოქტომბრის-N1213-ბრძანება1

სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს ინფრასტრუქტურის განვითარების 2013 წლის სამოქმედო გეგმა   ცვლილებებთან ერთად:

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2013-წლის-01-მაისის-N170-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2013-წლის-20-მაისის-N201-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2013-წლის-05-ივნისის-N229-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2013-წლის-24-ივნისის-N271-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2013-წლის-17-ივლისის-N404-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2013-წლის-06-სექტემბრის-N692-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2013-წლის-30-ოქტომბრის-N854-ბრძანება1

სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს ინფრასტრუქტურის განვითარების 2012 წლის სამოქმედო გეგმა   ცვლილებებთან ერთად:

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2012-წლის-27-ივლისის-N893-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2012-წლის-19-ოქტომბრის-N1095-ბრძანება1

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2012-წლის-31-დეკემბრის-N1400-ბრძანება

სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს ინფრასტრუქტურის განვითარების 2011 წლის სამოქმედო გეგმა   ცვლილებებთან ერთად:

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2011-წლის-07-მარტის-N120-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2011-წლის-10-ივნისის-N359-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2011-წლის-29-დეკემბრის-N1020-ბრძანება

სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს ინფრასტრუქტურის განვითარების 2010 წლის სამოქმედო გეგმა   ცვლილებებთან ერთად:

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2010-წლის-04-თებერვლის-N84-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2010-წლის-01-აპრილის-N249-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2010-წლის-20-აპრილის-N286-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2010-წლის-27-აპრილის-N310-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2010-წლის-06-მაისის-N342-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2010-წლის-14-მაისის-N357-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2010-წლის-08-ივნისის-N427-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2010-წლის-11-ივნისის-N448-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2010-წლის-29-ივლისის-N596-ბრძანება1

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2010-წლის-09-აგვისტოს-N640-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2010-წლის-30-აგვისტოს-N679-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2010-წლის-02-სექტემბრის-N688-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2010-წლის-17-სექტემბრის-N715-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2010-წლის-04-ოქტომბრის-N750-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2010-წლის-13-ოქტომბრის-N781-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2010-წლის-15-ოქტომბრის-N786-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2010-წლის-18-ოქტომბრის-N787-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2010-წლის-20-ოქტომბრის-N789-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2010-წლის-12-ნოემბრის-N838-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2010-წლის-30-ნოემბრის-N873-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2010-წლის-01-დეკემბრის-N888-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2010-წლის-14-დეკემბრის-N955-ბრძანება

სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს ინფრასტრუქტურის განვითარების 2009 წლის სამოქმედო გეგმა   ცვლილებებთან ერთად:

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2009-წლის-30-მარტის-N174-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2009-წლის-01-ივნისის-N356-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2009-წლის-23-ივლისის-N520-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2009-წლის-07-აგვისტოს-N581-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2009-წლის-20-აგვისტოს-N651-ბრძანება

საქართველოსხ-განათლებისა-და-მეცნიერებისხხ-მინისტრის-2009-წლის-09-სექტემბრის-N746-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2009-წლის-14-სექტემბრის-N760-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2009-წლის-21-სექტემბრის-N794-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2009-წლის-29-ოქტომბრის-N940-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2009-წლის-09-ნოემბრის-N980-ბრძანება

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2009-წლის-24-ნოემბრის-N1041-ბრძანება