მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით

2018-წლის-შესყიდვის-რეესტრი-31-დეკემბრის-მდგომარეობით

2018-წლის-შესყიდვის-რეესტრი-01-ოქტომბრის მდგომარეობით

2018-წლის–შესყიდვის-რეესტრი- 07 ივნისის მდგომარეობით

2017-წლის-შესყიდვის-რეესტრი

2013-წლის-შესყიდვის-რეესტრი