საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით

2024 წლის შესყიდვის რეესტრი l კვარტალი

2023 წლის შესყიდვების რეესტრი

2023 წლის შესყიდვის რეესტრი lll კვარტალი

2023 წლის შესყიდვის რეესტრი ll კვარტალი

2023 წლის შესყიდვის რეესტრი l კვარტალი

2022 წლის შესყიდვის რეესტრი

2021 წლის შესყიდვის რეესტრი

2020 წლის შესყიდვის რეესტრი

2019 წლის შესყიდვის რეესტრი

2018-წლის-შესყიდვის-რეესტრი-31-დეკემბრის-მდგომარეობით

2018-წლის-შესყიდვის-რეესტრი-01-ოქტომბრის მდგომარეობით

2018-წლის–შესყიდვის-რეესტრი- 07 ივნისის მდგომარეობი

2017 წლის შესყიდვის რეესტრი

2016 წლის შესყიდვის რეესტრი

2015 წლის შესყიდვის რეესტრი

2014 წლის შესყიდვის რეესტრი

2013-წლის-შესყიდვის-რეესტრი