საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები

სააგენტოს  დამტკიცებული ბიუჯეტი

2024 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

2023 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

2019 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

2018 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

2017 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

2016 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

2015 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

სააგენტოს დაზუსტებული ბიუჯეტი

2024 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი l კვარტლის მდგომარეობით

2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი lV კვარტლის მდგომარეობით

2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი lll კვარტლის მდგომარეობით

2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი ll კვარტლის მდგომარეობით

2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი l კვარტალი2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი l კვარტალი

2022 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი

2021 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი

2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი

2019 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი

2018 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი III კვარტალი

2018 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი II კვარტალი

2018 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი I კვარტალი

2017 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი

2016 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი

2015 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი