მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

სააგენტოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები

 

 

სააგენტოს  დამტკიცებული ბიუჯეტი

2018 წელი

2018 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

 

2014 წელი

2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

 

სააგენტოს დაზუსტებული ბიუჯეტი

2018 წელი

2018 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი III კვარტალი

2018 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი II კვარტალი

2018 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი I კვარტალი

 

2014 წელი

2014 წლის შესრულებული ბიუჯეტი