საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით

ავტომობილები 2023

ავტომობილები-2019-წელი

ავტომობილები 2018 წელი

ავტომობილები 2017 წელი