მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

საჯარო ინფორმაცია

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები

2022 წელს  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ  გაწეული საინფორმაციო-სარეკლამო ხარჯი

დანართი-l-კვარტალი

დანართი-ll-კვარტალი

2021 წელს  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ  გაწეული საინფორმაციო-სარეკლამო ხარჯი

დანართი-l-კვარტალი

დანართი-ll-კვარტალი

დანართი-lll-კვარტალი

დანართი-lV-კვარტალი

2020 წელს  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ  გაწეული საინფორმაციო-სარეკლამო ხარჯი

დანართი-l-კვარტალი

დანართი-ll-კვარტალი

დანართი-lll-კვარტალი

დანართი-lV-კვარტალი

2019 წელს  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ  გაწეული საინფორმაციო-სარეკლამო ხარჯი

დანართი-l-კვარტალი

დანართი-ll-კვარტალი

დანართი-lll-კვარტალი

დანართი-lV-კვარტალი

2018 წლის პირველ კვარტალში  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს რეკლამის განთავსებაზე  ხარჯი არ გაუწევია.

დანართი ll კვარტალი

დანართი lll კვარტალი

დანართი lV კვარტალი

2017 წელს  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ  გაწეული საინფორმაციო-სარეკლამო ხარჯი შეადგენს 4 400 ლარს.

დანართი

2016 წელს  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს რეკლამის განთავსებაზე  ხარჯი არ გაუწევია.