საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები

2023 წლის მეოთხე კვარტალში  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს რეკლამის განთავსებაზე  ხარჯი არ გაუწევია

2023 წლის lll კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი

ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს რეკლამის განთავსებაზე  ხარჯი არ გაუწევია

2023 წლის მეორე კვარტალში  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს რეკლამის განთავსებაზე  ხარჯი არ გაუწევია

2023 წლის პირველ კვარტალში  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს რეკლამის განთავსებაზე  ხარჯი არ გაუწევია.

2022  წელს  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს რეკლამის განთავსებაზე  ხარჯი არ გაუწევია.

2021 წელს წელს  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს რეკლამის განთავსებაზე  ხარჯი არ გაუწევია.

2020 წელს  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს რეკლამის განთავსებაზე  ხარჯი არ გაუწევია

2019 წელს  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს რეკლამის განთავსებაზე  ხარჯი არ გაუწევია.

2018 წელს  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს რეკლამის განთავსებაზე  ხარჯი არ გაუწევია.

2017 წელს  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს რეკლამის განთავსებაზე  ხარჯი არ გაუწევია.

2016 წელს  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს რეკლამის განთავსებაზე  ხარჯი არ გაუწევია.