მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

პირველკლასელთა პორტაბელური კომპიუტერების დარიგება გრძელდება

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო უწყვეტ რეჟიმში ახორციელებს პირველკლასელი მოსწავლეებისთვის და მათი დამრიგებლებისთვის განკუთვნილი კომპიუტერების დარიგებას. პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“-ს ფარგლებში აფხაზეთის საჯარო სკოლების 584 პირველკლასელი მოსწავლე და მათი 82 დამრიგებელი ახალ სასწავლო წელს პორტაბელურ კომპიუტერს მიიღებს.