საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

2023 წლის მესამე კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ განხორციელებულა
2023 წლის მეორე კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ განხორციელებულა
2023 წლის პირველ კვარტალში სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ განხორციელებულა
2022 წელი
სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ განხორციელებულა
2021 წელი
სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ განხორციელებულა
2020 წელი
სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ განხორციელებულა
2019 წელი
სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ განხორციელებულა
2018 წელი
სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ განხორციელებულა
2017 წელი
სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ განხორციელებულა
2016 წელი
სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ განხორციელებულა