საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად

2023 წელი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე

2022 წელი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე

2021 წელი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე

2020 წელი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე

2019 წელი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე

2018 წელი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე

2017 წელი

ინფორმაცია-განხორციელებულ-სატელეფონო-საუბრებზე

2016 წელი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე

2015 წელი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე

2014 წელი

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე