საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც, სააგენტოს შეფასებით, საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს 2022 წლის 28 ივლისის ბრძანება N79  პროგრამებისა და ქვეპროგრამების დამტკიცების თაობაზე:

ბრძანება 79

COVID-19 -ით გამოწვეული პანდემიის პირობებში საჯარო სკოლებისა და საგანმანათლებლო რესურსცენტრების მხარდაჭერის პროგრამა

საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის პროგრამა

მოსწავლეებისა და მასწავლებლების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ციფრული ტექნოლოგიებით აღჭურვის პროგრამა

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიით აღჭურვის პროგრამა

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების სასკოლო და საოფისე ავეჯით განახლება აღჭურვის პროგრამა

‘წარჩნებულ მოსწავლეთა წახალისების პროგრამის’ წარჩინებულ მოსწავლეთა მედლების ქვეპროგრამა

პროგრამა ჩემი პირველი კომპიუტერი