საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

2024 წელი

l კვარტალი

2023 წელი

2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

lll კვარტალი

ll კვარტალი

l კვარტალი

2022 წელი

2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია ll, lll კვარტალი.

2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია l კვარტალი

2021 წელი

2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

2020 წელი

2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია l კვარტლი

2019 წელი

2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია lll და lV კვარტალი

2019-წლის-ბიუჯეტის-შესრულების-შესახებ-ინფორმაცია-l-და-ll-კვარტალი

2018 წელი

2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია VI კვარტალი

2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია III კვარტალი

2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია II კვარტალი

2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია I კვარტალი

2017 წელი

2017-წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

2016 წელი

2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

2015 წელი

2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

2014 წელი

2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია