მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

ახალი სასწავლო წლისთვის მზადება აქტიურ ფაზაშია

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტომ 2018-2019 სასწავლო წლისთვის განახორციელა 160 ცალი პროექტორის შესყიდვა. აღნიშნული პროექტორები მოთხოვნის შესაბამისად  გადაეცემა  საგანმანათლებლო  რესურსცენტრებსა  და საჯარო სკოლებს.