საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროანგარიშები/კვლევები

2009 წლის ანგარიში

2009 წლის განმავლობაში საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ პრეზიდენტის ნაციონალური პროგრამის ,,ირმის ნახტომისა” და „იაკობ გოგებაშვილის” ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის ამსახველი ანგარიში.

ანგარიშები/კვლევები

2005-2008 წლებში ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ელ-მმართველობის აკადემიასთან ერთან, საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების სფეროში საექსპერტო და საკონსულტაციო დახმარების მიზნით ახორციელებდა თანამშრომლობით პროექტს ფონდ ,,ირმის ნახტომთან”.

2008 წლის ბოლოს ტალინის უნივერსიტეტის ექსპერტებმა საგანმანათლებლო ტექნოლოგიებში, ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით ირმის ნახტომის თანამშრომლებთან ერთად განახორციელეს კვლევა საქართველოს სკოლებში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ. სკოლების შერჩევასა და ანალიზს ახორციელებდნენ ესტონელი ექსპერტები მარტ ლაანპერეს ხელმძღვანელობით, რომელმაც მოგვიანებით უზრუნველყო მონიტორინგის დასკვნისა და რეკომენდაციების ელექტრონული ფორმების გადმოგზავნა სააგენტოში.

ესტონელი ექსპერტების მიერ ასევე წარმოდგენილია ფონდ ,,ირმის ნახტომის” 2009-2012 წლის სტრატეგია.

გამოკითხვა საქართველოს სკოლებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების საკითხებზე

,,ირმის ნახტომის” 2009-2012 წლის სტრატეგია