საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროტენდერები

პორტაბელური კომპიუტერების ტენდერი

სსიპ ,,საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო” 2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის ფარგლებში აცხადებს ტენდერს 2600 ცალ პირველკლასელთა პედაგოგებისთვის საჭირო პორტაბელური კომპიუტერების შესყიდვაზე, სატენდერო ღირებულებით 2`046`200 ლარი.
დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ: ვებ-გვერდზე http://procurement.gov.ge/ სატენდერო განცხადების ნომრით SPA140018804

სასკოლო დაფების ტენდერი

სსიპ ,,საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო” 2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის ფარგლებში აცხადებს ტენდერს 9000 ცალ სასკოლო დაფის შესყიდვაზე, სატენდერო ღირებულებით 1`294`200 ლარი. დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ:
დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ:ვებ-გვერდზე http://procurement.gov.ge/ სატენდერო განცხადების ნომრით SPA 140018530
..nandk.com.. Bub the chest and throat with cold water, http://www.nandk.com/edit-essay/ holding, at this the same time, some water in the mouth. In cold climates, the wet bandage around http://www.nandk.com/write-my-essay-today/ the throat would service occasionally. In top paper writers warm climates, washing and rubbing alone are better. Wright. In cases inflammation and soreness the throat, attended with hoarseness and difficulty in speaking? Friction, washing, and the application http://www.nandk.com/reliable-essay-writing-service-uk/ wet bandages. ..111..