საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროტენდერები

პორტაბელური კომპიუტერების ტენდერი

სსიპ ,,საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო” 2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის ფარგლებში აცხადებს ტენდერს 2600 ცალ პირველკლასელთა პედაგოგებისთვის საჭირო პორტაბელური კომპიუტერების შესყიდვაზე, სატენდერო ღირებულებით 2`046`200 ლარი.
დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ: ვებ-გვერდზე http://procurement.gov.ge/ სატენდერო განცხადების ნომრით SPA140018804

სასკოლო დაფების ტენდერი

სსიპ ,,საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო” 2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის ფარგლებში აცხადებს ტენდერს 9000 ცალ სასკოლო დაფის შესყიდვაზე, სატენდერო ღირებულებით 1`294`200 ლარი. დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ:
დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ:ვებ-გვერდზე http://procurement.gov.ge/ სატენდერო განცხადების ნომრით SPA 140018530
..28.06.2017.. 11