საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო*28.06.2017