საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროN61-ე საჯარო სკოლის მშენებლობა

04.04.2016

ESIDA.Ge

N61-ე საჯარო სკოლის მშენებლობას საძირკველი ჩაეყარა. მშენებლობის პროცესს სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს თანამშრომლები აკვირდებიან. ჩვენ, მომავალშიც ეტაპობრივად მოგაწვდით ინფორმაციას მიმდინარე სამუშაოების შესახებ.

ბეჭდვა