საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროკონტაქტი

ს.ს.ი.პ. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
მისამართი: თბილისი 0171,
მერაბ ალექსიძის ქუჩა №1,
შენობა ნაგებობა №1, სართული №2
(ყოფილი მათემატიკის ინსტიტუტის შენობა)
საკონტაქტო ფორმა
თქვენი სახელი:
ელ. ფოსტა:
*
სათაური:
თქვენი გზავნილი:
*