მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

განცხადებები

აპრილი

20

2017

სასკოლო სახელმძღვანელოებისა და რვეულების გადაზიდვის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა

სსიპ- საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ მიმდინარე ...

აპრილი

20

2017

სკოლის მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალის ბეჭდვის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა

სსიპ- საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ მიმდინარე ...

აპრილი

05

2017

სასკოლო სახელმძღვანელოების შესყიდვაზე ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა

სსიპ- საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ, პროგრამა ...

მარტი

13

2017

პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“-ს ფარგლებში კომპიუტერების შესყიდვაზე ელექტრონული ტენდერი დასრულდა

დასრულდა ელექტრონული ტენდერი კომპიუტერების სახელმწიფო შესყიდვაზე, რომელიც განკუთვნილია ...

თებერვალი

07

2017

პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ელექტრონული ტენდერი 14 თებერვალს მთავრდება

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტოს პროგრამის ...