მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

განცხადებები

ივნისი

14

2017

სოფელ ფლევის საჯარო სკოლის ახალი სასწავლო კომპლექსის მშენებლობის სახელმწიფო შესყიდვაზე ტენდერი გამოაცხადდა

სსიპ- საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ მიმდინარე ...

ივნისი

14

2017

მცირეკონტიგენტიანი სკოლების სამშენებლო სამუშაოებზე ტენდერი გამოცხადდა

სსიპ- საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ მიმდინარე ...

ივნისი

13

2017

ქალაქ ტყიბულის №7 საჯარო სკოლის ახალი სასწავლო კომპლექსის მშენებლობის სახელმწიფო შესყიდვაზე ტენდერი გამოცხადდა

სსიპ- საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ მიმდინარე ...

მაისი

11

2017

საზოგადოებრივი კოლეჯი „მოდუსის“ შენობის რეაბილიტაციაზე ტენდერი გამოცხადდა

სსიპ- საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ მიმდინარე ...

მაისი

10

2017

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ექვსი საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე ტენდერი გამოცხადდა

სსიპ- საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ მიმდინარე ...

აპრილი

20

2017

სასკოლო სახელმძღვანელოებისა და რვეულების გადაზიდვის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა

სსიპ- საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ მიმდინარე ...

აპრილი

20

2017

სკოლის მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალის ბეჭდვის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა

სსიპ- საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ მიმდინარე ...

აპრილი

05

2017

სასკოლო სახელმძღვანელოების შესყიდვაზე ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა

სსიპ- საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ, პროგრამა ...

მარტი

13

2017

პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“-ს ფარგლებში კომპიუტერების შესყიდვაზე ელექტრონული ტენდერი დასრულდა

დასრულდა ელექტრონული ტენდერი კომპიუტერების სახელმწიფო შესყიდვაზე, რომელიც განკუთვნილია ...

თებერვალი

07

2017

პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ ელექტრონული ტენდერი 14 თებერვალს მთავრდება

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტოს პროგრამის ...