მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

განცხადებები

ივნისი

30

2017

ნინოწმინდის და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტების სოფლის სკოლებზე ტენდერი გამოცხადდა

სსიპ- საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ მიმდინარე ...

ივნისი

28

2017

თბილისის სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ტენდერი გამოცხადდა

სსიპ- საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ მიმდინარე ...

ივნისი

28

2017

ესიდამ სამტრედიისა და ხონის მუნიციპალიტეტის სოფლის სკოლებზე ტენდერი გამოაცხადა

სსიპ- საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ მიმდინარე ...

ივნისი

14

2017

სოფელ ფლევის საჯარო სკოლის ახალი სასწავლო კომპლექსის მშენებლობის სახელმწიფო შესყიდვაზე ტენდერი გამოაცხადდა

სსიპ- საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ მიმდინარე ...

ივნისი

14

2017

მცირეკონტიგენტიანი სკოლების სამშენებლო სამუშაოებზე ტენდერი გამოცხადდა

სსიპ- საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ მიმდინარე ...

ივნისი

13

2017

ქალაქ ტყიბულის №7 საჯარო სკოლის ახალი სასწავლო კომპლექსის მშენებლობის სახელმწიფო შესყიდვაზე ტენდერი გამოცხადდა

სსიპ- საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ მიმდინარე ...

მაისი

11

2017

საზოგადოებრივი კოლეჯი „მოდუსის“ შენობის რეაბილიტაციაზე ტენდერი გამოცხადდა

სსიპ- საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ მიმდინარე ...

მაისი

10

2017

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ექვსი საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე ტენდერი გამოცხადდა

სსიპ- საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ მიმდინარე ...

აპრილი

20

2017

სასკოლო სახელმძღვანელოებისა და რვეულების გადაზიდვის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა

სსიპ- საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ მიმდინარე ...

აპრილი

20

2017

სკოლის მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის ჟურნალის ბეჭდვის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა

სსიპ- საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ მიმდინარე ...