მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

ცხელი ხაზის მომსახურე ოპერატორი

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნით ესაჭიროება  ცხელი ხაზის მომსახურე ოპერატორი.

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ რეზიუმე გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: kmotsonelidze@esida.ge