მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი ქალაქ მარნეულის პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობაზე

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ გამოცხადდა  ელექტრონული ტენდერი (NAT190018713)  ქალაქ მარნეულის ტერიტორიაზე მდებარე ნაკვეთზე პროფესიული სასწავლებლის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვაზე.  შესყიდვის სავარაუდო  ღირებულება განისაზღვრება  5`061`390.00 ლარით.

წინადადებების მიღება იწყება 2019 წლის 12 ოქტომბერს  და მთავრდება 2019 წლის 17 ოქტომბერს   12:00 საათზე.  დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ დაწვრილებითი ინფორმაცია მიიღონ სახელმწიფო შესყიდვების ვებ-გვერდზე- http://procurement.gov.ge/