მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

ტექზედამხედველი

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად,  ესაჭიროება ტექზედამხედველი.

საბუთების წარდგენის ვადა განსაზღვრულია 2019 წლის 30 დეკემბრის ჩათვლით.

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ რეზიუმე გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: kmotsonelidze@esida.ge