მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

ტაქსაციის სპეციალისტი

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად,  ესაჭიროება ტაქსაციის სპეციალისტი.
დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ რეზიუმე გამოაგზავნონ მიმდინარე წლის 15 მაისამდე შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: ikhupenia@esida.ge