მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

დამხმარე სპეციალისტი

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად,  ესაჭიროება დამხმარე სპეციალისტი (მონაცემთა ბაზის ოპერატორი).

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ რეზიუმე გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: kmotsonelidze@esida.ge