მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

მცირეკონტიგენტიანი სკოლების სამშენებლო სამუშაოებზე ტენდერი გამოცხადდა

სსიპ- საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ მიმდინარე წლის 31 მაისს გამოაცხადა ელექტრონული მცირეკონტიგენტიანი სკოლების სამშენებლო სამუშაოებისა და ერთ სკოლაზე ტიპიური სამშენებლო პროექტის მომზადების სახელმწიფო შესყიდვაზე. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება განისაზღვრება 6 050 000 ლარით.

წინადადებების მიღება იწყება 2017 წლის 16 ივნისს და მთავრდება 21 ივნისს 13:30 ზე. დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ დაწვრილებითი ინფორმაცია მიიღონ სახელმწიფო შესყიდვების ვებ-გვერდზე- http://procurement.gov.ge/
facebook გვერდის ლინკი: www.facebook.com/ESIDA.info/