მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

მცირეკონტიგენტიანი საჯარო სკოლების მშენებლობა იწყება

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითრების სააგენტოსა და შპს „ელ ჯორჯია“-ს შორის 2017 წლის 30 ივნისს გაფორმდა ხელშეკრულება 13 მცირეკონტიგენტიანი საჯაროს სკოლის მშენებლობასა და ერთი სკოლის ტიპიური სამშენებლო პროექტის მომზადებაზე.

პროექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 5 494 93 ლარს.
facebook გვერდის ლინკი: https://www.facebook.com/ESIDA.info/