მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

მონაცემთა ბაზების სპეციალისტი

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად,  ესაჭიროება მონაცემთა ბაზის სპეციალისტი.

საბუთების წარდგენის ვადა განსაზღვრულია 2020 წლის 24 იანვრის ჩათვლით.

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ რეზიუმე გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: kmotsonelidze@esida.ge