მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

კომპიუტერებით უზრუნველყოფა

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტომ დაიწყო „ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში ახალი სკოლის მოდელის ქვეპროგრამით შერჩეული სკოლების კომპიუტერებით უზრუნველყოფა.

პირველ ეტაპზე, თბილისის 21, ქვემო ქართლის 3 და იმერეთის რეგიონის 14 საჯარო სკოლას გადაეცა 1 233 428 ლარის ღირებულების 899 ერთეული პორტაბელური კომპიუტერი (ლეპტოპი).

პროგრამით გათვალისწინებული სხვა სკოლების კომპიუტერებით უზრუნველყოფა გაგრძელდება ეტაპობრივად.