მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად

2018 წელი

საწვავის მოხმარების ხარჯები

2014 წელი

საწვავის მოხმარების ხარჯები