მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

თსუ-ს სტუდენტები ესიდაში

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ფსიქოლოგიისა და განათლების პოლიტიკის ფაკულტეტის მაგისტრანტები ეწვივნენ.

სააგენტოს  დირექტორის პირველმა მოადგილემ გიორგი შალუტაშვილმა   სტუდენტებს    მიაწოდა ინფორმაცია სააგენტოს საქმიანობის, მიმდინარე პროცესებისა და სამომავლო გეგმების შესახებ.