მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების სპეციალისტი

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად,  ესაჭიროება ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების სპეციალისტი.

საბუთების წარდგენის ვადა განსაზღვრულია 2019 წლის 19 დეკემბერის  ჩათვლით.

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ რეზიუმე გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: kmotsonelidze@esida.ge