მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

ვერტიკალური გეგმარების ინჟინერ-პროექტანტი

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად,  ესაჭიროება ვერტიკალური გეგმარების ინჟინერ-პროექტანტი.

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ რეზიუმე გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: kmotsonelidze@esida.ge