მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი ქალაქ ზესტაფონის N1 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციაზე

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ გამოცხადდა  ელექტრონული ტენდერი (NAT190013562)  ქალაქ ზესტაფონის N1 საჯარო სკოლის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის სამუშაოების  შესყიდვაზე. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება ღირებულება განისაზღვრება              2`313`450.00 ლარით.

წინადადებების მიღება იწყება 2019 წლის 25 ივლისს  და მთავრდება 2019 წლის 30 ივლისს   13:00 საათზე.  დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ დაწვრილებითი ინფორმაცია მიიღონ სახელმწიფო შესყიდვების ვებ-გვერდზე- http://procurement.gov.ge/