მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი პორტაბელური კომპიუტერების სახელმწიფო შესყიდვაზე

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ მიმდინარე  წლის  2 აპრილს  გამოაცხადა  ელექტრონული   ტენდერი  (SPA190001938) პროგრამა ჩემი პირველი კომპიუტერის ფარგლებში  42 500 ცალი პორტაბელური კომპიუტერის სახლმწიფო შესყიდვაზე.  შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება განისაზღვრება  17 637 500.00 ლარით.

წინადადებების მიღება იწყება 2019 წლის 12 აპრილს  და მთავრდება 2019 წლის 15 აპრილს  13:00 საათზე.  დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ დაწვრილებითი ინფორმაცია მიიღონ სახელმწიფო შესყიდვების ვებ-გვერდზე- http://procurement.gov.ge/