მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი პროექტორების შესყიდვაზე

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ მიმდინარე  წლის  18  თებერვალს  გამოაცხადა  ელექტრონული   ტენდერი  (NAT190003583)           პროექტორების  შესყიდვაზე.  შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება განისაზღვრება  1`024`220.00 ლარით.

წინადადებების მიღება იწყება 2019 წლის 26  თებერვალს  და მთავრდება 2019 წლის 01 მარტს  12:00 საათზე.  დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ დაწვრილებითი ინფორმაცია მიიღონ სახელმწიფო შესყიდვების ვებ-გვერდზე- http://procurement.gov.ge/