მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

გამოაცხადა ელექტრონული   ტენდერი ქალაქ თბილისის N54-ე, N129-ე და N155-ე საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტუქტურის განვითარების სააგენტომ, მიმდინარე წლის 09 იანვარს,  გამოაცხადა ელექტრონული   ტენდერი ქალაქ თბილისის N54-ე, N129-ე და N155-ე საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე.  შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება განისაზღვრება  1`291`600.00 ლარით.

 

წინადადებების მიღება იწყება 2019  წლის 25 იანვარს  და მთავრდება 30  იანვარს   12:00 საათზე. დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ დაწვრილებითი ინფორმაცია მიიღონ სახელმწიფო შესყიდვების ვებ-გვერდზე- http://procurement.gov.ge/