მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

არქიტექტორი

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად,  ესაჭიროება არქიტექტორი.

საბუთების წარდგენის ვადა განსაზღვრულია 2019 წლის 11 ნოემბრის ჩათვლით.

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ რეზიუმე გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: kmotsonelidze@esida.ge